image1 image2 image3

Företaget

Eklunds Chark AB tillverkar charkuterivaror med distribution direkt till handeln.

eklunds fabrik

Bolaget grundades i Linköping 1950 och har sedan dess varit lokaliserat hit. Vår verksamhet uppfyller högsta möjliga miljökrav enligt branschens certifieringsstandard, både vad gäller produktion och distribution. Vi är IP Certifierade och tillverkningen sker under ständig kontroll för att garantera högsta möjliga kvalitet.

Vår personal är mycket kunnig och har lång erfarnhet. Hanterks- och yrkesskicklighet är viktiga beståndsdelar och förutsättningar för vår produktion.

Vi har en bred kundbas. Samtliga större kedjor samt enskild handel säljer hela eller delar av sortimentet.
Ekulnds Chark säljer även till många idrottsföreningar, däribland de största i närområdet.